top of page
foto benen.png
Aanbod: Lessen

TRAINING GIDSVAARDIGHEDEN

Een navorming voor je gidsen met een specifieke focus

Wil je je gidsenploeg nog verder professionaliseren? Zijn er specifieke werkpunten? Wij bieden trainingen aan waarbij we werken aan concrete knelpunten in het gidsen.
Mogelijke thema's zijn verteltechnieken, interactie met bezoekers faciliteren, inspelen op de specifieke context en de bezoekers, verfijnen van (non-) verbale communicatie, ...

KWALITEITSAUDITS EN COACHING VAN INDIVIDUELE GIDSEN

Bezoek aan en coachingsgesprek met individuele gidsen

We volgen een gids tijdens een rondleiding met bezoekers. We analyseren de vaardigheden van de gids aan de hand van een overeengekomen document (bv de zelfscan die we ontwikkelden iov Toerisme Vlaanderen). Na de rondleiding voeren we een coachend gesprek met de gids ahv onze observaties. De gids krijgt meer inzicht in zijn/haar eigen handelen en het effect ervan op de bezoeker. Wij geven praktische tips. Afhankelijk van de afspraken die met de opdrachtgever worden gemaakt kan er een verslag voorzien worden. Wij werken steeds waarderend en open met alle partijen. Het verslag zal dus ook telkens met de gids zelf besproken worden. 

COMMUNICATIE IN MOEILIJKE SITUATIES

Trainen van gespreksvaardigheden met een trainingsacteur

Tijdens deze training krijgen de gidsen meer handvaten om sterker in hun schoenen te staan om in moeilijke situaties op een constructieve, verbindende manier te communiceren. 

Om dit te realiseren werken we met een trainingsacteur. We zorgen eerst voor veiligheid in de groep, dan gaan we op zoek naar welke situaties de gidsen moeilijk vinden qua communicatie. 
We hanteren een aantal eenvoudige theoretische kaders en trainen de vaardigheden samen met de trainingsacteur. 

IMPROVISATIE VOOR GIDSEN

Trainen van improvisatievaardigheden

Tijdens deze training leren de gidsen omgaan met onverwachte situaties, veranderingen in hun voorbereiding of plan aanvaarden en constructief ombuigen, inspelen op verrassende reacties van mensen,…  Ze leren om samen met de groep het verhaal op te bouwen. 


We werken via een hele reeks oefeningen uit de wereld van het improvisatietheater. Dit wordt speels opgebouwd met aandacht voor ieders veiligheid. 

We houden daarbij ook een spiegel voor opdat de gidsen duurzaam zouden leren, en gaan op zoek naar concrete technieken waardoor ze sterker in hun schoenen staan in een steeds veranderende context.  

VERBINDEND COACHEN VOOR COÖRDINATOREN

Zelf je gidsen gericht leren coachen

Wil je als coördinator zelf vaardigheden leren om je gidsenploeg te begeleiden? 
Wij voorzien een training waarin je aan het hand van een eenvoudig coachingsmodel praktische vaardigheden ontwikkelt om zelf je gidsen individueel te coachen. We gaan hierbij uit van de principes van verbindende communicatie en leren je hoe je mensen kan motiveren om zelf hun groeiproces in handen te nemen. 

INTERVISIE VOOR JE GIDSENPLOEG

Je gidsenploeg elkaar laten inspireren

Vaak bestaat je gidsenploeg uit een gemengde groep van mensen met veel en weinig ervaring. Uitwisselen van ervaringen beperkt zich soms tot toevallige ontmoetingen. Wij faciliteren a.h.v. gestructureerde methodieken één of meerdere intervisiemomenten waarbij je ploeg onder onze leiding samen op zoek gaat naar oplossingen voor moeilijkheden die ze ervaren, naar een verhoging van de kwaliteit van het aanbod. Uiteraard brengen wij waar nodig extra inhoudelijk expertise, maar promoten vooral een bottom up benadering vanuit de kracht van je ploeg. 

TRAINING /COACHING OP MAAT

We ontwikkelen een gepersonaliseerd aanbod o.b.v. jouw vraag

Geen enkel team, project of context is hetzelfde. Wij denken daarom graag mee na over jouw opleidings- of begeleidingsvraag en doen een voorstel op maat.

bottom of page